THẢM CHỐNG TRƯỢT TRONG NHÀ BẾP

Mã sản phẩm:  DD289

Nhà sản xuất: 

320.000₫

KÍCH THƯỚC THẢM DÀI 45 X 120 THẢM NGẮN 40 X 60

KÍCH THƯỚC THẢM DÀI 45 X 120

                      THẢM NGẮN 40 X 60