THẢM CHỐNG TRƯỢT TRONG NHÀ BẾP

Mã sản phẩm:  DD273

Nhà sản xuất: 

320.000₫

Thảm ngắn kích thước 40 x 60 cm Thảm dài kích thước: 45 x 120

Thảm ngắn kích thước 40 x 60 cm
Thảm dài kích thước:  45 x 120